All Rights Reserved!
copyright © 1389-1400 TAMADON™
ID: info@tamadon.org
به نام خدا
گروه "تمدن" بـــا نزدیک به یک دهــــه سابــقۀ درخشان در فضای مجازی به شما دوستان و هموطنان عزیز که همواره قدردان پشتیبانی گرم شما بوده و هستیم صمیمانه تعهد می دهد تـــا به یاری خدای مهربـــان بیش از پیش جهت توسعه در راستـــای علم و فرهنگ و هنـــر کشور عزیزمـــــان که هدف اصلی ماست کوشیده و از هیچ خدمتی دریغ نکنیم.
به یاد آورید که همواره گفته ایم "به کار خود ایمان داشته باشید تا دیگران باورتان کنند" و اکنون می گوییم:
مدیریت هدف در اختیار ماست